Traducciones P2
British flag, linked to the English site.
{In English}
TRADUCIÓNS P2
Imaxe da ría de Vigo
Menú principal
Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña


Currículo:    Conxunto de méritos, tales como os estudos e traballos realizados, os títulos académicos, a experiencia profesional e outros datos particulares dunha persoa, así como o conxunto de documentos que avalan estes méritos.Seleccionárono para o traballo polo seu excelente currículo. CONFRONTAR.historial.2Currículo educativo.Os contidos son parte do currículo

{Volver ó menú principal}

Linguas: 
As combinacións das linguas coas que traballa esta empresa (Traduciones P2) son as seguintes:
  • Galego- Español
  • Español- Galego
  • Francés-Galego
  • Galego-Francés
  • Francés-Español
  • Español-Francés
  • Inglés- Galego
  • Galego-Inglés
  • Inglés-Español
  • Español-Inglés
{Volver ó menú principal}
Tipoloxía de textos:

A tipoloxía textual é unha forma de organizar a diversidade textual e clasificar os distintos textos. Textos, como un produto de rendemento de linguaxe, preséntanse nunha multiplicidade case infinita e diversidade; Isto, con todo, son susceptibles de ser clasificadas en tipos que clasificados e agrupados segundo os conxuntos de características que identifican e diferencian-se. O traballo de clasificación máis comunmente aceptada en lingüística de texto é a distinción entre narración, descrición, argumentación, explicación e diálogo. Algúns autores reducir este importe para un menor, hai aqueles que se estenden a unha máis extensa. Case desde o nacemento do texto lingüistica a necesidade de establecer tipoloxías de textos foi entendida. E. Werlich proposto por primeira vez en 1975, e desde entón apareceron outros, con lixeiras variacións uns dos outros: algúns se basean en criterios funcionais, outros en esquemas de organización, ou lingüístico, cognitivo, ou doutra forma.

{Volver ó menú principal}
Prazos de entrega:
Os prazos de entrega igual que os prezos variarán según a lonxitudo e a dificultade do texto en cuestión. Se é necesaria unha búsqueda de información e de adquirir novos coñecementos sobre o tema a tratar os prazos de entrega deberán ser máis longos.


 

{Volver ó menú principal}


Prezos: Os prezos poden variar en función da dificultade e da lonxitude dos mesmos. Aínda que hai unhas taxas xa fixadas estas poden variar. O idioma no que se traduza non vai influir no prezo estipulado por palabra é dicir, que tanto ten traducir do galego ó español coma do español ó inglés.
 
 
{Volver ó menú principal}
Ferramentas en liña:

RAG: dicionario monolingüe da Real Academia Galega.

Collins: dicionario monolingüe de Inglés.

WordReference:
dicionario en liña de múltiples idiomas.Reverso: dicionario en liña de idiomas moderenos.
{Volver ó menú principal}
Para  contactar comigo escribide a: